Nedir vergi barışı önce bunu izah etmekte fayda var. Ticaret ile uğraşan vatandaşların Devlete karşı ödevi olan Vergi Ödeme edimini herhangi bir sebeple yerine getirememesinden dolayı doğan vergi borcunun devlet ile Vatandaş arasında belirli şartlara göre yapılandırılarak ödeme takvimine bağlanmasıdır. Bu açıdan baktığımızda Devletin zor duruma düşmüş vatandaşının elinden tutması onun için kolaylık göstermesi, ona icra haciz gibi cebri yollar yerine şefkat elini uzatmasıda denebilir.  Bilemiyorum hiç bu açıdan baktınız mı Vergi barışı kavramına. İnanın bu açıdan bakmakla hem devletimize olan itimadımızda zerre şaşma olmaz hemde bu fırsattan faydalanan zor durumda kalmış aynı vatanı paylaştığımız gönül birlikteliğimiz olan vergi borçlusu kardeşlerimiz hakkında olumsuz yargılara kapılmayız.

         Vergi barışına devlet açısından baktığınızda tahakkuk etmiş lakin borç hanesinde kabaran tahsil edilemeyen ve her geçen gün gecikme zammı adı altında yasal olarak uygulanan artırımlar ile tahsili imkansız hale gelen yüklü miktarda bir gelirin devlet hazinesine belirlenen bir takvim gereği  girişini sağlamaktır. Bu çok önemlidir zira devlet gelirleri vatandaşa yapılacak hizmetin sınırını ve kalitesinide doğrudan belirler. Devletin Tahsil ettiği gelirler ne kadar çoksa vatandaşına o kadar fazla ve kaliteli hizmet sunacak demektir. Devletin temel gelirinin Vergi olduğu göz önüne alındığında bu kavramın vatandaşa hizmet etme noktasında ne denli önemli olduğu aşikar bir şekilde görülecektir. Hemde devletin şefkat yönünü göstermede zor duruma düşmüş vatandaşının elinden tutması ile devlet millet kaynaşmasınada önemli bir katkı sunduğu çok açıktır.

         Vergi Barışı kavramına Vatandaş gözüyle baktığınızda; vatandaş olarak devletinize doğan vergi borcunuzu ödeyemeyecek duruma gelmiş olmanın verdiği sıkıntıyı pek çoğumuz yaşamıştır, zira ticarette kar ile zarar kardeştir derler. İşlerin yolunda gitmesi ihtimali kadar yolunda gitmemesi ihtimalide eştir. Allah kimsenin işini bozmasın Ekonomik sıkıntı yaşamaksızın bol ve hayırlı kazançlı bir ticaret hayatınıda tüm okurlarım ve vatandaşlarımız için Yüce Mevla’dan niyaz ederim. Ortada devletinize karşı doğmuş ve her geçen gün gecikme zammı gibi nedenlerle büyüyen bir borç varken devletin size bu borcun muhatabı olarak kolaylık sağlaması borcunuzu yapılandırarak süreye yayması ne büyük bir nimettir.

                   Sonuç itibarı ile bakıldığında vergi kavramının iki tarafı içinde hem vatandaş hemde devlet içinde son derece olumlu bir durum olan Vergi barışı bu özelliğinden ötürü vatandaşlarında büyük ilgisi ile karşılanmaktadır. Hem vatandaş devletine olan vergi borcunu zaman içinde ödeme takvimi gereği ödeyerek borçtan kurtulmakta hemde devlet zamana yayılmış olarak neredeyse tahsili imkansız hale gelen büyük miktarda Vergi gelirini tahsil etmekte ve bunu vatandaşına hizmet olarak sunmaktadır.

                   Bu noktadan bakılacak olursa Vergi Barışı Müessesesi zaman zaman ajite edildiği gibi sıkıntılar ortaya çıkaran bir mekanizma değil tam aksine çözüm odaklı ve hizmet odaklı bir mekanizmadır. Kaybedeni olmayan ender mekanizmalardan biridir. Şöyle ki Vergi borcu olan vatandaş borcundan kurtulma kolaylığını elde etmektedir. Devlet tahsili imkansız hale gelen alacağını tahsil ederek gelir elde etmekte ve vatandaşına hizmet etmektedir. Vergi barışına taraf olmayan yani devletine vergi borcu olmayan vatandaşlar ise bu mekanizmadan devletin elde ettiği gelirle ettiği hizmetlerden istifade etmek sureti ile faydalanmaktadır.

Tahir Sargut

TAHİR SARGUT

İLETİŞİM FORMU
TÜM PROJELERİ İNCELE
Tüm hakları saklıdır. © 2018
Eskişehir Web Tasarım